welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Cập nhật : 9:34 Thứ sáu, 9/1/2015
Lượt đọc: 44

báo cáo sơ kết pháp luật _học kì 1

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 9/1/2015
Ngày có hiệu lực: 9/1/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thực hiện kế hoạch số 11/KH- LTHG ngày 20 tháng 02 năm 2014, Trường Tiẻu học Lê Thị Hồng Gấm báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: (đính kèm phụ lục) 1. Công tác truyền miệng: 1.1. Tuyên truyền pháp l
File đính kèm:
File thứ 1: BAOCAOPHAPLUATHOCKI1_LTHG_.doc
Nội dung:

UBND QUẬN TÂN BÌNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

                                                          Tân Bình , ngày 16  tháng 12 năm 2014

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Học kì I, Năm học: 2014-2015 

 


            Thực hiện kế hoạch số 11/KH- LTHG ngày 20 tháng 02 năm 2014, Trường Tiẻu học Lê Thị Hồng Gấm báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: (đính kèm phụ lục)

            1. Công tác truyền miệng:

            1.1. Tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ:

            - Nhà trường đã tổ chức lễ phát động tháng, năm an toàn giao thông vào ngày lễ khai giảng năm học mới 05/09/2014 với các hình thức: tuyên truyền miệng, đóng tiểu phẩm nhằm giải thích và hướng dẫn cho học sinh có ý thực khi tham gia giao thông, biết cách bảo vệ mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

            - Tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động về an toàn giao thông dành cho học sinh toàn trướng, viết bài cảm nhận về tình hình an toàn giao thông hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh( dành cho học sinh lớp 5).

            - Phổ biến Luật giao thông đường bộ và Nghị định 138 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường vào ngày pháp luật.

            1.2. Việc thực hiện đề án 1928 “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường’’ từ năm 2013 đến năm 2016:

            - Nhà trường đã thành lập tổ tư vấn pháp luật trong nhà trường và đã đi vào hoạt động kể từ năm học 2013 – 2014 và đã tư vấn được khoảng 10 trường hợp giải quyết thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về lĩnh vực giáo dục và lao động.

            - Nhà trường cũng đã cử 01 thành viên ( Thầy Hiệu phó Nguyễn Hữu Chương ) thao gia lớp tập huấn cho tuyên truyền viên trong lĩnh vực pháp chế và đã có giấy chứng nhận. Tuy nhiên , về chế độ đãi ngộ đối với những tuyên truyền viên thì chưa kịp thời .

            - Nhà trưỡng cũng đã trang bị tủ sách pháp luật, cập nhật và bổ sung thường xuyên, kịp thời những đầu sách quan trọng, cần thiết để phục vụ cho công tác tuyên truyền và tham khảo, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

            1.3. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngày pháp luật’’.

            - Mỗi tháng 1 lần, vào tuần cuối của tháng, nhà trường đã triển khai “Ngày pháp luật’’để phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến công việc của đội ngũ.

            - Các văn bản luật đã được triển khai gồm: Luật Biển Việt Nam, Luật Lao động, Thông tư 30, Nghị định 138, Luật Tiếp dân, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 108 về tinh giản biên chế, Luật Phòng chống thiên tai, ...

            1.4. Thực hiện việc tuyên truyền các văn bản luật khác:

            Phổ biến lại cho đội ngũ: Quy định về đạo đức nhà giáo, Quy định về dạy thêm học thêm, Quyền trẻ em, Phòng chống các bệnh học đường, triển khai trang sách điện tử về 667 đầu sách do Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tổ chức.

            2. Phổ biến giáo dục thông qua tủ sách pháp luật:

            Hàng tuần, nhà trường giới thiệu đến các cán bộ, viên chức, nhân viên của nhà trường thông qua bản tin pháp luật các văn bản pháp luật mới nhất có liên quan đến vị trí việc làm của đội ngũ, các đầu sách pháp luật cập nhật các vấn đề thời sự như: các vấn đề về biển Đông, tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

            3. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội thi , hội thảo, tọa đàm pháp luật.

            Nhà trường đã tổ chức hội thi : Vẽ tranh, viết bài về an toàn giao thông dành cho học sinh; tổ chức cho giáo viên viết bài về tình hình biển đông hiện nay; tổ chức tọa đàm nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( mời báo cáo viên).

            4. Việc lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật cho học sinh:

            Nhà trường đã thực hiện giảng dạy tích hợp , lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông trong giờ sinh hoạt tập thể hoặc giờ đạo đức cũng như các môn học có bài dạy liên quan đến an toàn giao thông, lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua các bài tập đọc, địa lí, lịch sử, tiếng việt, lồng ghép về giáo dục giới tính, bảo vệ môi trường , phòng chống bệnh tật qua các bài dạy ở môn khoa học và tự nhiên xã hội.

            II. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

-         Nhìn chung, nhà trường đã thực hiện tốt về việc giáo dục pháp luật cho đội ngũ và học sinh tronh nhà trường. Đa số các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều nghiêm túc chấp hành và thực hiện . Trong học kì 1, không có tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trường.

-         Hạn chế: Một số phụ huynh chưa ý thức chấp hành về an toàn giao thông

( chưa đội mũ hoặc chưa cho con em mình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông), chưa chấp hành và hợp tác cùng nhà trường trong việc dừng đỗ xe đúng quy định trước cổng trường. Tình trạng bán hàng rong trước cổng trường chưa được giải quyết triệt để.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI:

-         Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì những thành quả đã thực hiện được trong thời gian vừa qua như : Ngày pháp luật, các hội thi, các buổi tọa đàm, tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

-         Kiên trì vận động, thuyết phục những phụ huynh chưa có ý thức cùng hợp tác, hỗ trợ cho nhà trường thực hiện tốt về trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm.

-         Phối hợp cùng chính quyền địa phương, đề xuất , kiến nghị với Lãnh đạo Ngành và các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng rong trước cổng trường.

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Học kì 1, Năm học: 2014-2015

 

I. TUYÊN TRUYỀN MIỆNG:

1. Tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông:

Stt

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị phối hợp

Số cuộc

Số người tham dự

Đối tượng

1

Một số điều của Luật Giao thông dường bộ

 

01

1657

GV- HS

 

2. Việc thực hiện “Ngày pháp luật”:

Stt

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị phối hợp

Số cuộc

Số người tham dự

Đối tượng

1

Luật Biển Việt Nam

 

01

66

CB-VC-NV

2

Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

 

01

1657

GV-HS

3

Luật Tiếp công dân

 

01

66

CB-VC-NV

4

Quy định về đạo đức nhà giáo

 

01

66

CB-VC-NV

5

Quy định về dạy thêm học thêm

 

01

66

CB-VC-NV

6

Nghị định 108 về tinh giảm biên chế

 

01

66

CB-VC-NV

 

3. Các nội dung tuyên truyền khác:

Stt

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị phối hợp

Số cuộc

Số người tham dự

Đối tượng

1

Phòng tránh  HIV/AIDS

 

01

1657

GV-HS

2

Phòng tránh bệnh học đường

 

01

1657

GV-HS

3

Phòng tránh bệnh tay chân miệng

 

01

1657

GV-HS

4

Phòng tránh bệnh sốt xuất huyết

 

01

1657

GV-HS

5

Tiêm chủng ngừa rubella

 

01

1657

GV-HS

6

Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam

 

01

1657

GV-HS

 

4. Tổng hợp kết quả hoạt động của công tác tuyên truyền miệng:

- Tổng số cuộc: 13

- Tổng số lượt người tham dự: 13586

 


I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU: đăng tải trên trang web của đơn vị

Stt

Nội dung tuyên truyền

Số lượt đọc

1

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 – 2015 của Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

66

2

Báo cáo sơ kết công tác giáo dục pháp luật học kì 1 của Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

66

3

Các hình ảnh hoạt động về giáo dục pháp luật của Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

66

4

Các bài viết về biển Đông của công đoàn viên

66

 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Stt

Số tủ sách

Số lượng sách

Số sách tăng

Số người mượn đọc

Kinh phí trang bị trong HK1

1

1

269

08

24

1000000

 

IV. HỘI THI, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM:

Stt

Hội thi

Nội dung

Hình thức

Số thí sinh

Số người tham gia

Đơn vị phối hợp (nếu có)

1

  An toàn giao thông

vẽ tranh  

 1600

 1600

không  

2

 An toàn giao thông

viết bài

281

281

không

Tổng cộng

Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  

tọa đàm  

 93

 93

 không

 


PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI

TỪ NĂM  2012 ĐẾN NĂM  2014

 

 

NĂM  2012

NĂM  2013

NĂM  2014

GHI CHÚ

Luật Hình sự năm 2009

Một số điểm mới của Luật Lao động năm 2012

Nghị định 138 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục năm 2013

 

Luật Phòng chống ma túy năm 2008

Luật Biển Việt Nam năm 2013

Những điểm mới cơ bản được sửa đổi của Hiến pháp nước CHXHCNVN

 

Luật Phòng chống vi – rút gây ra hội chứng miễn dịch mắc phải năm 2006

Nghị định 27/CP về xử lí kỉ luật và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012 ( có sửa đổi , bổ sung )

 

Luật Cán bộ Công chức năm 2008

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Người khuyết tật năm 2011

 

Luật Viên chức năm 2010

Quy định về đạo đức nhà giáo và quy định về dạy thêm học thêm

 

 

Quyết định 16 Quy định về đạo đức nhà giáo

Phổ biến quyền trẻ em và 20 điều giáo viên cần biết

 

 

Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004

Phổ biến Nghị định 34 và 71 có sửa đổi bổ sung của Chính Phủ về xử phát hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ

 

 

Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

 

 

Luật Giao thông đường bọ năm 2008

Luật Phòng chống mua bán người

 

 

Nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

 

 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

 

 

 

 

 

Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2005

 

 

 

Luật Phòng chống tham những năm 2007

 

 

 

Điều lệ trường tiểu học năm 2010

 

 

 

 

 

Nghị định 108 về Tinh giảm biên chế

 

 

 

Nghị định 66 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai

 

 

HIỆU TRƯỞNG                                                                    NGƯỜI BÁO CÁO

87