welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 16/9/2015
Lượt đọc: 47

ke hoach chuyen mon nam hoc 2015-2016

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 16/9/2015
Ngày có hiệu lực: 16/9/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: KHCM_1516_LTHG.doc
Nội dung:

Căn cứ vào công văn số 2541/KH-GDĐT-TH của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch công tác giáo dục Tiểu học năm học 2015 -2016 ;

            Căn cứ vào công văn số /KH-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Bình về kế hoạch chuyên môn cấp tiểu học ;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm đề ra Kế hoạch chuyên môn năm học 2015 – 2016 như sau :

 

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015 – 2016

 

“Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiến tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề’’.

87