welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và khi học sinh đi học trở lại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-469-hs-di-hoc-tro-lai_242202111.pdf
469/KH-SGDĐTVăn bản từ Sở GDĐTadmin24-02-2021
2 V/v tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-435-giam-sat-nguoi-tro-ve-tphcm_242202111.pdf
435/SGDĐT-CTTTVăn bản từ Sở GDĐTadmin24-02-2021
3 Về thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kì 2 năm học 2020-2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-cv-kehoach-giaoduc-lop5202102190001_192202117.pdf
434/SGDĐT-GDTHVăn bản từ Sở GDĐTadmin19-02-2021
4 Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduvanphongattachments202051710ub9520208_105202012.pdf
 Văn bản từ Sở GDĐT 10-05-2020
5 Một số lưu ý để chuẩn bị cho việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-cv-590-luuychonsgk_1_64202021.pdf
590/GDĐT-THVăn bản từ Sở GDĐT 06-04-2020
6 Một số nội dung liên quan đến hội thi GV giỏi Tiểu học cấp thành phố.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danhsach_gvg_14202013.pdf
File thứ 2: 2020-cv-1020-thongbaothigvg_14202013.pdf
1020/GDĐT-THVăn bản từ Sở GDĐT 01-04-2020
7 Công văn 1021 Hướng dẫn dạy học qua Internet trong thời gian học sinh tạm nghỉ học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-cv-1021-huongdandayhocinternettieptheo_14202013.pdf
1021/GDĐT-THVăn bản từ Sở GDĐT 01-04-2020
8 cuộc thi sáng tạo tren online
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thi_thiet_ke_221120199.pdf
4308/GDDT-TTTTVăn bản từ Sở GDĐT 22-11-2019
9 Công văn số 1318/GDĐT-TH ngày 24/04/2019 về hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1318_110201922.pdf
File thứ 2: 1_ct_tong_the_110201923.pdf
1318/GDĐT-THVăn bản từ Sở GDĐT 01-10-2019
10 Công văn 3444/GDĐT-TH ngày 26/09/2019 của Sở GD về tổ chức cuộc thi sáng tác truyện Tiếng Anh dành cho HS Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 344426092019_110201922.pdf
3444/GDĐT-THVăn bản từ Sở GDĐT 01-10-2019