welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Cập nhật : 11:22 Thứ tư, 24/2/2021
Lượt đọc: 41

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và khi học sinh đi học trở lại

Số/Ký hiệu: 469/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/2/2021
Ngày có hiệu lực: 24/2/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: kh-469-hs-di-hoc-tro-lai_242202111.pdf
Nội dung:
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và khi học sinh đi học trở lại

87