welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 11/4/2020
Lượt đọc: 146

Kế hoạch chuyển đổi công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm 2020

Số/Ký hiệu: 492/KH-GDĐT-TCCB
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: file20200411130603chuyen_doi_cong_tac_doi_voi_vien_chuc_nganh_gd_114202022.pdf
Nội dung:

87