welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản 1583 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1583/BGDĐT-GDTCVăn bản từ Bộ GDĐT 10-05-2020
2 Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT quy định bãi bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

(Tải File đính kèm)

20/2019/TT-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 15-04-2020
3 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT

(Tải File đính kèm)

01/2020/TT-BDGĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
4 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

756/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
5 Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

512/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
6 Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

180/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
7 Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

4507/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
8 V/v: Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

Số: 1061/BGDĐT-GDTrHVăn bản từ Bộ GDĐT 01-04-2020
9 V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2

(Tải File đính kèm)

1125/BDĐT-GDTHVăn bản từ Bộ GDĐT 01-04-2020
10 Nội dung giảm tải chương trình HKII

(Tải File đính kèm)

 Văn bản từ Bộ GDĐT 31-03-2020
11 Thông báo về việc giá bán sách tiếng anh lớp 1

(Tải File đính kèm)

 Văn bản từ Bộ GDĐT 29-03-2020
12 Thông báo về việc giá bán sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phục vụ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

594/TB-NXBGDVNVăn bản từ Bộ GDĐT 29-03-2020
13 Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Tải File đính kèm)

 Văn bản từ Bộ GDĐT 04-03-2020
14 Các loại văn bản từ Bộ GDĐT

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản từ Bộ GDĐT 06-12-2018
15 Thông tư 14 Quy định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

14Văn bản từ Bộ GDĐT 02-10-2018
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích