welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản 1583 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 158883899442817_105202012.pdf
1583/BGDĐT-GDTCVăn bản từ Bộ GDĐT 10-05-2020
2 Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT quy định bãi bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 202019ttbgddtsigned_154202010.pdf
20/2019/TT-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 15-04-2020
3 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-01-2020-tt-bgddt-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa_64202021.pdf
01/2020/TT-BDGĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
4 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 756qdbgddtsigned_64202021.pdf
756/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
5 Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 512qdbgddtsigned_64202021.pdf
512/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
6 Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 180qd-bgddtu_64202021.pdf
180/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
7 Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14507-qd-bgddt61220199_64202021.pdf
4507/QĐ-BGDĐTVăn bản từ Bộ GDĐT 06-04-2020
8 V/v: Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1061-huongdan_dayhoc_qua_internet_14202013.pdf
Số: 1061/BGDĐT-GDTrHVăn bản từ Bộ GDĐT 01-04-2020
9 V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_1125_bogddt_14202013.pdf
1125/BDĐT-GDTHVăn bản từ Bộ GDĐT 01-04-2020
10 Nội dung giảm tải chương trình HKII
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: noi_ding_giam_tai_hk2_313202020.pdf
 Văn bản từ Bộ GDĐT 31-03-2020
11 Thông báo về việc giá bán sách tiếng anh lớp 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1585214425641067_293202016.pdf
 Văn bản từ Bộ GDĐT 29-03-2020
12 Thông báo về việc giá bán sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phục vụ năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1585214426166955_293202016.pdf
594/TB-NXBGDVNVăn bản từ Bộ GDĐT 29-03-2020
13 Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-25-2019-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-40-2013-tt-bgddt-giai-quyet-khieu-na_43202020.pdf
 Văn bản từ Bộ GDĐT 04-03-2020
14 Các loại văn bản từ Bộ GDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb_cua_bo_gddt_612201820.rar
File thứ 2: tt_cac_bo_612201820.rar
 Văn bản từ Bộ GDĐT 06-12-2018
15 Thông tư 14 Quy định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_14-_chuan_hieu_truong_210201816.doc
14Văn bản từ Bộ GDĐT 02-10-2018
12