welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 202 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Tổ chức Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

352/KH-PGDĐT-TiHVăn bản - công vănadmin07-04-2022
2 Danh sách tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đối với các trường mầm non quận tân bình năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản - công vănadmin19-03-2022
3 THÔNG BÁO Danh sách tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

310/TB-GDĐT-TCNSVăn bản - công vănadmin19-03-2022
4 V/v triển khai một số chế độ, chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

(Tải File đính kèm)

129/GDDT-TCVăn bản - công vănadmin09-02-2022
5 NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

26/2021/NQ-HĐNDVăn bản - công vănadmin09-02-2022
6 Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

2608/GDĐT-CĐGDVăn bản - công vănadmin27-01-2022
7 THÔNG BÁO Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

24/GDĐT-TCNSVăn bản - công vănadmin06-01-2022
8 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình năm học 2021-2022.

(Tải File đính kèm)

339/KH-UBNDVăn bản - công vănadmin04-01-2022
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

(Tải File đính kèm)

1480/QĐ-UBNDVăn bản - công vănadmin17-12-2021
10 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

42/2021/QĐ-UBNDVăn bản - công vănadmin10-12-2021
11 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 04 Quyết định và 01 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố

(Tải File đính kèm)

31/2021/QĐ-UBNDVăn bản - công vănadmin07-12-2021
12 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

34/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănadmin07-12-2021
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

3323/QĐ-BCĐVăn bản - công vănadmin04-12-2021
14 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động, quản lý, sử dụng nhóm zalo, viber trong điều hành, trao đổi công việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

154/QĐ-GDĐTVăn bản - công vănadmin27-11-2021
15 V/v tạo và sử dụng, quản lý các nhóm zalo, viber trong xử lý công việc

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1496/GDĐT-PCVăn bản - công vănadmin27-11-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích