welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 189 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động, quản lý, sử dụng nhóm zalo, viber trong điều hành, trao đổi công việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-154_27112021082.pdf
154/QĐ-GDĐTVăn bản - công vănadmin27-11-2021
2 V/v tạo và sử dụng, quản lý các nhóm zalo, viber trong xử lý công việc
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-154_26112021235722.pdf
File thứ 2: 1496cvsigned_271120210326.pdf
1496/GDĐT-PCVăn bản - công vănadmin27-11-2021
3 THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-92-2021-tt-btc-bo-tai-chinh_26112021235236.pdf
92/2021/TT-BTCVăn bản - công vănadmin26-11-2021
4 V/v báo cáo phương án bố trí giáo viên thực hiện dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11112021cv-bc-giaiphap-dayhoc-tinhoc-20tienganh_16112021182933.pdf
5188/BGDĐT-GDTHVăn bản - công vănadmin16-11-2021
5 KẾ HOẠCH Thực hiện kê khai, khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thuc-hien-ke-khai-khai-ban-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2021-doi-voi-cac-co-qua_1111202112611.pdf
273/KH-UBNDVăn bản - công vănadmin10-11-2021
6 Về hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra định kì Giữa HKI cấp Tiểu học năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1354cvsigned_511202172723.pdf
1354/PGDĐT-TiHVăn bản - công vănadmin04-11-2021
7 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư" trên địa bàn quận Tân Bình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-thang-cao-diem_29102021104513.pdf
173/KH-UBNDVăn bản - công vănadmin29-10-2021
8 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình - Năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1202cv_261020218531.pdf
1202/PGDĐT-GDTiHVăn bản - công vănadmin26-10-2021
9 KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-to-chuc-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-den-17-tuoi-ta_23102021201533.pdf
3522/KH-BCĐVăn bản - công vănadmin23-10-2021
10 Về hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20211015125957cv-so-2749-ve-huong-dan-che-do-lam-viec1410202192757_1510202122179.pdf
2749-SGDĐT-TCCBVăn bản - công vănadmin15-10-2021
11 KẾ HOẠCH Triển khai bồi dưỡng Module 4 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông đại trà năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1232khsigned_14102021233916.pdf
1232/KH-PGDĐT-TiHVăn bản - công vănadmin14-10-2021
12 KẾ HOẠCH Tiếp nhận và quản lý hồ sơ viên chức giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Tân Bình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh11pnvgddtsigned_11102021163414.pdf
11/KH-NV-GDĐTVăn bản - công vănadmin11-10-2021
13 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6938w_1110202116303.pdf
2685/SGDĐT-TCCBVăn bản - công vănadmin11-10-2021
14 KẾ HOẠCH Công tác chính trị tư tưởng năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1220khsigned-kh-cttt-21-22_11102021162244.pdf
1220/KH-PGDĐT-CTTTVăn bản - công vănadmin11-10-2021
15 V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file20211005175548992cvsigned_5102021213957.pdf
992/TCKHVăn bản - công vănadmin05-10-2021
12345678910...>>