welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Cập nhật : 9:18 Thứ ba, 7/12/2021
Lượt đọc: 12

QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 04 Quyết định và 01 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố

Số/Ký hiệu: 31/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 6/8/2021
Ngày có hiệu lực: 6/8/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 312021qdsigned_712202192739.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164