welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 15/3/2021, 21:33
Lượt đọc: 48

Gieo nhân nào gặt quả nấy

Gieo nhân nào gặt quả nấy

Ngày xưa, một con bọ chét thấy một con bò đang ăn cỏ trên cánh đồng. Nó biết rằng con bò làm việc cho người ta ở nông trại. Nhưng nó không thích như thế. Bọ chét tự hào rằng nó sống nhờ hút máu người ta và chưa từng làm việc gì cho họ.

Tiến gần tới con bò, bọ chét hỏi, “Bạn to lớn và khỏe mạnh thế này thì làm sao bạn có thể cam lòng làm việc cho người ta được? Hãy xem tôi, tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì cho họ mà còn hút máu của họ mặc dù tôi rất nhỏ”.

Con bò rất ngạc nhiên khi nghe những lời nói của bọ chét và trả lời rằng: “Khi tôi làm việc cho người ta, họ đối xử với tôi rất tử tế. Họ chăm sóc mọi sự cho tôi, nuôi tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ và hơn thế nữa, vỗ về trên lưng, đầu và cổ tôi với tình cảm và tình thương.

Ngược lại, bạn hút máu của họ và họ luôn luôn tìm cách diệt trừ bạn”.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164