welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ bảy, 20/11/2021, 16:5
Lượt đọc: 23

Trường Tiểu Học Lê Thị Hồng Gấm được nhận giấy khen Thực hiện tốt đề án "Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông - chuyên nghiệp thành phố" trên địa bàn Quận Tân Bình - Giai đoạn 2011-2020 (Theo quyết định 448/QĐ-UBND ngày 31/1/2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164