welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ bảy, 26/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 369

HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT

HỘI THI KHÉO TAY KỸ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20-11

 

 

 

 

SẢN PHẨM KHÉO TAY KỸ THUẬT CỦA HỌC SINH CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

87