welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ sáu, 6/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 2300

Trắc Nghiệm IC3 SPARK- Cuộc sống trực tuyến

Download Trắc Nghiệm IC3 SPARK- Cuộc sống trực tuyến

Nội dung tài liệu trên mạng internet (Không rõ tác giả)

1./ Trắc Nghiệm IC3 SPARK- Cuộc sống trực tuyến:

http://www.mediafire.com/file/63b20q4s5yn97br/IC3_SPARK-_Cu%25E1%25BB%2599c_s%25E1%25BB%2591ng_tr%25E1%25BB%25B1c_tuy%25E1%25BA%25BFn.exe/file

2/ Hình thức làm bài : Làm bài theo từng câu (Submit one question at a time )

http://www.mediafire.com/file/fzh568h1djpc7fr/IC3_SPARK-_Cu%25E1%25BB%2599c_s%25E1%25BB%2591ng_tr%25E1%25BB%25B1c_tuy%25E1%25BA%25BFn-_Submit_one.exe/file

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87