welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 26/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 2662

Download Trắc nghiệm Ôn thi Tin Học UD-CNTT cơ bản

Download Trắc nghiệm Ôn thi Tin Học UD-CNTT cơ bản

DOWNLOAD TRẮC NGHIỆM ÔN THI

TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN.

(Dựa vào tài liệu ôn tập lớp UD-CNTT của trường Đại học Sài Gòn)

 

1.  Download file nén tất cả các file.

http://www.mediafire.com/file/c9ffq5uiux8lpqi/TRAC_NGHIEM_-_UD-CNTT_C%25C6%25A1_B%25E1%25BA%25A3n.zip/file

2. Trắc nghiệm 198 câu hỏi của tất cả 6 module.

http://www.mediafire.com/file/71smn3tv67z3498/%25E1%25BB%25A8NG_D%25E1%25BB%25A4NG_CNTT_All.exe/file

2b. Trắc nghiệm 198 câu hỏi của tất cả 6 module. (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/bhhjvs8p1gr80hp/%25E1%25BB%25A8NG_D%25E1%25BB%25A4NG_CNTT_All_-_submit_one.exe/file

3. MODULE 1: KHÁI NIỆM

http://www.mediafire.com/file/rikvv67c0sy66rv/MODULE_1_UD-CNTT_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_c%25C6%25B0%25C6%25A1ng.exe/file

3b. MODULE 1: KHÁI NIỆM (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/74x4bhr4byou61p/MODULE_1-_UD-CNTT_%25C4%2590%25E1%25BA%25A1i_c%25C6%25B0%25C6%25A1ng__submit_one.exe/file

4. MODULE 2: WINDOWS

http://www.mediafire.com/file/nedmyhadyz7sjbb/MODULE_2_UD-CNTT-_WINDOWS.exe/file

4b. MODULE 2: WINDOWS (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/c5df3jbhjmsjm7l/MODULE_2_UD-CNTT-_WINDOWS-_submit_one.exe/file

5. MODULE 3: WORD

http://www.mediafire.com/file/a5aldtk7duxjdyc/MODULE_3_UD-CNTT_-_WORD.exe/file

5b. MODULE 3: WORD (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/eptgdqwnv67vpqh/MODULE_3_UD-CNTT-_WORD_-_submit_one.exe/file

6. MODULE 4: EXCEL

http://www.mediafire.com/file/o12a6gey400dz3g/MODULE_4_UD-CNTT_-_EXCEL.exe/file

6b. MODULE 4: EXCEL (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/cexjctr1409np5e/MODULE_4_UD-CNTT_-_EXCEL_-_submit_one.exe/file

7. MODULE 5: POWER POINT

http://www.mediafire.com/file/1slk4o7xt6ki6cx/MODULE_5_UDCNTT_-_POWER_POINT.exe/file

7b. MODULE 5: POWER POINT (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/o02kno82og1bias/MODULE_6_UD-CNTT_-_M%25E1%25BA%25A0NG_-_submit_one.exe/file

8. MODULE 6: MẠNG

http://www.mediafire.com/file/wkv4wlw4zbczm81/MODULE_6_UD-CNTT_-_M%25E1%25BA%25A0NG.exe/file

8b. MODULE 6: MẠNG (Trả lời từng câu)

http://www.mediafire.com/file/o02kno82og1bias/MODULE_6_UD-CNTT_-_M%25E1%25BA%25A0NG_-_submit_one.exe/file

 

Tác giả: tổ BM

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87