Hội thi nghi thức Đội


Ngày thành lập QĐNDVN


Kể chuyện về Bác Hồ


Văn nghệ Góp Đá Xây Trường Sa


LỄ CÔNG NHÂN TRƯỜNG LTHG ĐẠT CNCL


Đoàn kiểm định đáng giá ngoài


LỄ CÔNG NHẬN CLGD CẤP ĐỘ 1


88