welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ sáu, 3/9/2021, 15:39
Lượt đọc: 147

Sách điện tử LT tin học

Sách điện tử LT tin học cùng IC3 Spark

SÁCH LUYỆN TẬP TIN HỌC  online

 

 

1 Luyện tâp tin học lớp 1

http://online.pubhtml5.com/xgei/abyf/#p=2

 

2 Luyện tâp tin học lớp 2 TẬP 1

https://admintieuhoc.hcm.edu.vn/Admin/News2.aspx

http://online.pubhtml5.com/xgei/xvgu/#p=1

3 Luyện tâp tin học lớp 2 TẬP 2

http://online.pubhtml5.com/xgei/jptf/#p=1

 

4  Luyện tâp tin học lớp 3 TẬP 1

http://online.pubhtml5.com/xgei/jbqa/#p=1

5  Luyện tâp tin học lớp 3 TẬP 2

http://online.pubhtml5.com/xgei/wvxp/#p=1

 

6 Luyện tâp tin học lớp 4 TẬP 1

https://online.pubhtml5.com/xgei/uwpi/

7  Luyện tâp tin học lớp 4 TẬP 2

https://online.pubhtml5.com/xgei/bvvk/

 

8  Luyện tâp tin học lớp 5 TẬP 1

https://online.pubhtml5.com/xgei/rkfo/

9  Luyện tâp tin học lớp 5 TẬP 2

https://online.pubhtml5.com/xgei/nzxn/

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: Sách LT tin học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164