welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ bảy, 26/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 832

Sưu tầm 1 số bài dạy bảng tương tác

Chuyên đề ứng dụng bảng tương tác trong giảng dạy và Sưu tầm 1 số bài dạy bảng tương tác trên cộng đồng mạng

* 2-4-2017

+ Chính tả lớp 2 tuần 34 

https://drive.google.com/file/d/0B0K9ptmfxkXFS0FfS2VWSmZ1VDQ/view?usp=sharing

+ Khoa học lớp 5 : Sự sinh sản của ếch

https://drive.google.com/file/d/0B0K9ptmfxkXFS3VMbmNhLWNveU0/view?usp=sharing

+ LTVC Mở rộng vốn từ TRUYỀN THỐNG

https://drive.google.com/file/d/0B0K9ptmfxkXFNXNFb19USmNyaWc/view?usp=sharing

 

 

1/  Chuyên đề ứng dung bảng tương tác trường TH LÊ THỊ HỒNG GẤM

http://www.mediafire.com/download/5fmu44uzic0nu39/CHUYEN_DE_LTHG_2014.flipchart

 

2/ Sưu tầm 1 số bài dạy bảng tương tác

 a/ LỚP 1:

*/ TNXH gia đình

*/ Lop1_Toan_số 0 trong phép trừ.flipchart

*/ Lop1_TV_hocvan x_ch.flipchart

 

Download all:

http://www.mediafire.com/download/d7az9b48m19z71b/LOP_1.ZIP

 

b/ LỚP 2:

*/LTV_Lop2_LTVC_Tu ngu ve muong thu.flipchart

  

Download all:

http://www.mediafire.com/download/wnpzmrc9qt7x32i/LOP_2.ZIP

 

c/ LỚP 3:

*/ LTV_ Lớp 3_TNXH_Rễ Cây.flipchar

*/ LTV_Lớp 3_TNXH_Mặt trời.flipchart

*/ LTV_Lop3_TNXH_Ca.flipchart

*/ LTV_Lop3_TNXH_Qua.flipchart

*/ LTV_Lop3_TNXH_TraidatlamothanhtinhtrongHMT.flipchart

 

Download all:

http://www.mediafire.com/download/s600bamao5nw6o2/LOP_3.ZIP

 

 d/ LỚP 4:

*/ LTV_Lop 4_TV_Vi ngu ai lam gi.flipchart

*/ LTV_Lop4_Diali_Biển đảo và quần đảo.flipchart 

*/ LTV_Lop4_Diali_Daidongbangduyenhaimientrung.flipchart 

*/ LTV_Lop4_Diali_Thủ đô Hà Nội.flipchart

*/ LTV_Lop4_KH_Anh_Sang.flipchart

*/ LTV_Lop4_KH_So do vong tuan hoan cua nuoc trong tu nhien.flipchart

*/ Tai lieu tham khao tom luoc dac diem dai dong abng duyen hai mien Trung.pdf

*/ Thao tac thuc hien tren phan mem ActivInspire.pdf

 

Download all:

http://www.mediafire.com/download/136ugh43i26gpfr/LOP_4.ZIP

 

e/ LỚP 5: 

*/ lop 5-chien dich bien gioi thu dong 1950.flipchart

*/ Lop5_DL_Lamnghiepvathuysan.flipchart

*/ Lop5_LS_Chien thang Dien Bien Phu _ Huynh The Nha.flipchart

*/ Lop 5_KH_Lap mach dien don gian.flipchart

*/ Lop 5_KH_Lap mach dien don gian(Scratch 2).flipchart

*/ Lop5_KH_SusinhsancuaEch.flipchart

*/ Lop5_KH_Susinhsancuathucvatcohoa.flipchart

*/ Lop5_KH_Susinhsancuathucvatcohoa 2.flipchart

 

Download all:

http://www.mediafire.com/download/66aasmqc2wtx643/LOP_5.ZIP

 

 

* LOP 5 KH_tre may song

Download:

 http://www.mediafire.com/download/j2ghoeqc2b4e2co/LOP_5_KH_tre_may_song.flipchart

* LOP 5 Toan_tru hai so thap phan

Download:

http://www.mediafire.com/download/k17ib0hhoepnseb/LOP5_T_TRU_2_SO_THAP_PHAN.flipchart

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87