welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 26/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 5772

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HT TT QUẢN LÝ GIÁO DỤC DÀNH CHO GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC DÀNH CHO GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

                                                      DÀNH CHO GIÁO VIÊN       

(ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 19004740 )

Tài liệu tham khảo: Giaó viên có thể xem tài liệu dưới dạng video trên trang địa chỉ httt.hcm.edu.vn

Mô tả như sau:

HD1.jpg?w=1130

I-    ĐĐăng nhập

Bước 1: Giáo viên vào Internet và gõ theo địa chỉ: httt.hcm.edu.vn chọn khối Tiểu học

Ghi chú: Gõ thẳng vào thanh địa chỉ, không vào trang Website: Google để tìm.

HD2.jpg?w=1130

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng: Tên tài khoản, Mật khẩu, Mã đơn vị

HD3.jpg?w=1130

Bước 3: Nếu đăng nhập lần đầu, phần mềm sẽ yêu cầu thầy cô đổi lại mật khẩu mới. Đổi mật khẩu xong, hệ thống thoát ra, thầy cô đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Chú ý: - Mật khẩu phải bao gồm cả CHỮ và SỐ

-   Độ dài mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự

-   Mật khẩu không được chứa tên đăng nhập

II- NHẬP LIỆU

Bao gồm: Nhập chuyên cần, nề nếp, nhận xét, năng lực, phẩm chất... (Giáo viên bộ môn chỉ thao tác mục 3.3 Nhập nhận xét thường xuyên và 3.6 Nhập đánh giá định kỳ)

Chọn phần mềm Quản lý học sinh, sau đó vào mục 3. Nhập liệu

A- Trong năm học

3.1 Nhập chuyên cần.

Mô tả: Chức năng này giúp giáo viên chủ nhiệm theo dõi chi tiết số ngày nghỉ học có phép hoặc không phép của học sinh theo tháng.

Kích chọn danh mục 3.1 Nhập chuyên cần.

- Chọn tháng cần nhập.

- Nếu học sinh có phép thì nhập là P, nếu không có phép thì nhập là K.

- Tích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành.

Ghi chú:

- Dòng thứ nhất là số ngày trong tháng

- Dòng thứ hai là thứ trong tuần, x tương ứng với ngày chủ nhật.

- Dòng thứ ba là số cột.

3.2 Nhập nề nếp

Mô tả: Giúp giáo viên theo dõi nề nếp cho học sinh theo mã nề nếp nhà trường qui định.

Kích chọn danh mục 3.2 Nhập nề nếp.

-          Chọn tháng, tuần trong tháng (hoặc chọn thêm ngày trong tuần).

-          Nhập Mã nề nếp tương ứng tại cột Mã cho từng HS theo ngày (ngày hiện tại có màu vàng).

-          Kích nút Lưu dữ liệu  để lưu lại thông tin.

3.3 Nhập nhận xét thường xuyên

Mô tả: Giúp giáo viên nhập nhận xét thường xuyên hàng tháng về kết quả học tập của học sinh đã đạt được hoặc chưa đạt được, biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; các biểu hiện cụ thể về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với học sinh.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.3 Nhập nhận xét thường xuyên.

Bước 2: Chọn Khối, Lớp, Tháng cần nhập. Riêng đối với Môn học nếu để mặc định là "Sổ tổng hợp các môn" thì giáo viên có thể nhập nhận xét chung cho tất cả các môn mà mình giảng dạy. Nếu chọn cụ thể một môn học, giáo viên nhập nhận xét cho từng môn.

Bước 3: Nhập chi tiết nội dung nhận xét vào các cột Môn học và hoạt động giáo dục, Năng lực, Phẩm chất cho từng học sinh.

+ Cột các môn học và hoạt động giáo dục: Nhận xét những kiến thức và kỹ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được, biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó. Đồng thời nhận xét những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hứng thú học tập của học sinh.

+ Cột Năng lực: Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh như Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề.

+ Cột Phẩm chất: Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh như Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.

Lưu ý: Giáo viên có thể nhập liệu bằng Giọng nói như sau:

-          Giáo viên đặt chuột vào mục cần nhập liệu

-          Tích chọn vào biểu tượng micro và đọc lời nhận xét

HD4.jpg?w=1130

Bước 4: Kích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

Lưu ý: Trường hợp giáo viên nhập nhận xét theo từng môn thì cuối mỗi tháng sau khi đã hoàn thành xong nhận xét thường xuyên cho các môn thì giáo viên cần kích vào nút Tổng hợp nhận xét môn để phần mềm tự động tổng hợp tất cả nội dung nhận xét của các môn mà giáo viên đó giảng dạy vào "Sổ tổng hợp các môn". 

HD5.jpg?w=1130

B- Cuối năm học

3.4 Nhập tổng kết năng lực

            Mô tả: Giúp giáo viên nhập tổng hợp những biểu hiện nổi bật về năng lực, sự tiến bộ, mức hoàn thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh trong một kỳ học.

            Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.4 Nhập tổng kết năng lực

Bước 2: Chọn Khối, Lớp cần nhập.

            Bước 3: Nhập năng lực theo các biểu hiện hoặc hành vi năng lực của từng học sinh( Có thể sử dụng giọng nói để nhập)

            Bước 4: Cột Đạt: Nhập ký tự “X” cho nhận xét Đạt và “O” cho nhận xét Chưa đạt.

            Bước 5: Kích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

3.5 Nhập tổng kết phẩm chất

            Mô tả: Giúp giáo viên nhập tổng hợp những biểu hiện nổi bật về phẩm chất, sự tiến bộ, mức hoàn thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh trong một kỳ học.

            Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.5 Nhập tổng kết phẩm chất

Bước 2: Chọn Khối, Lớp cần nhập.

            Bước 3: Nhập phẩm chất theo các biểu hiện hoặc hành vi phẩm chất của từng học sinh( Có thể sử dụng giọng nói để nhập)

            Bước 4: Cột Đạt nhập ký tự “X” cho nhận xét Đạt và “O” cho nhận xét Chưa đạt.

            Bước 5: Kích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

3.6 Nhập đánh giá định kỳ

            Mô tả: Giúp giáo viên nhập điểm bài kiểm tra định kỳ, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế cho học sinh.

Lưu ý: Cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, điểm thập phân.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.6 Nhập đánh giá định kỳ

Bước 2: Chọn Khối, Lớp, Môn học cần nhập.

Bước 3: Nhập điểm đánh giá định kỳ vào ô Điểm KTĐK và nhận xét của từng học sinh( Có thể sử dụng giọng nói để nhập).

Riêng cột hoàn thành chỉ cần nhập ký tự “X” cho nhận xét Hoàn thành và “O” cho nhận xét Chưa hoàn thành.

Bước 4: Kích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

3.7 Nhập khen thưởng, thành tích

            Mô tả: Giúp giáo viên nhập thông tin quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nội bật, sự tiến bộ mà học sinh đạt được trong học kỳ, và những hạn chế cần khắc phục và cần được giúp đỡ.

            Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn danh mục 3.7 Nhập khen thưởng, thành tích.

Bước 2: Chọn Khối, Lớp cần nhập.

Bước 3: Nhập thành tích nổi bật, những điều cần khắc phục, giúp đỡ, khen thưởng cho từng học sinh.

Ví dụ: Được Hiệu trưởng tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong học tập hoặc: Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện.

Bước 4: Kích nút Lưu dữ liệu để hoàn thành việc nhập dữ liệu.

III-   NHẬP THÔNG TIN LIÊN LẠC CHO PHỤ HUYNH HS (SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ)

Chức năng này chỉ dành cho c nhà trưng đăng ký trin khai S liên lc đin t.

Phần mềm Sổ liên lạc điện tử gồm hai phần:

+ Thông tin phát sinh cần gửi ngay (Mục 2. Thông báo học sinh)

+ Thông tin trong tuần (Mục 3. Thông tin tuần)

A. Nhập thông tin phát sinh trong ngày

Mô tả: Giúp nhà trường gửi thông báo đột xuất từ phần mềm vào điện thoại của PHHS.

1.1  Nhập thông báo học sinh

·  Gửi thông tin cho cả lớp

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn 2.1 Nhập thông báo học sinh. Chọn Khối và Lớp cần nhập.

Bước 2: Nhập nội dung vào ô Nhập nội dung thông báo chung.

Bước 3: Tích vào ô vuông trắng trên cùng để chọn tất cả HS. Kích Sao chép nội dung.

Bước 4: Kích Gửi thông báo về di động. Kích OK để hoàn thành

HD6.jpg?w=1130

·  Gửi cho 1 vài học sinh

Bước 1: Kích chọn 2.1 Nhập thông báo học sinh. Chọn Khối và Lớp cần nhập.

Bước 2: Nhập nội dung tương ứng của từng học sinh vào ô Nội dung thông báo hoặc nhập theo mã vào cột Mã thông báo (Mã này do trường tự quy định).

Bước 3: Kích nút Gửi thông báo về di động

Bước 4: Kích OK để hoàn thành

B.  Nhập thông tin tuần

GVCN sẽ nhập thông tin về tình hình thực hiện nội quy của học sinh trong 1 tuần. Phần mềm tự động tổng hợp và gửi tin về cho PHHS kèm theo điểm số các môn mà giáo viên nhập trong tuần vào thời điểm nhà trường qui định. (Ví dụ: Nhà trường qui định gửi tin nhận xét này vào 16 giờ Chủ nhật hàng tuần thì GVCN cần nhập trước thời gian này).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích chọn mục 3.1\Nhập nhận xét tuần. Chọn lớp cần nhập

Bước 2: Nhập thông tin vào dòng Nội dung nhận xét trong tuần tương ứng với học sinh.

(Nếu có nhiều học sinh có nhận xét giống nhau, thầy cô tích chọn ô vuông của học sinh đó, và ghi nhận xét chung vào ô Nhập nội dung cần gửi, kích nút Sao chép vào hệ thống để sao chép nội dung cho nhiều học sinh đó.)

Bước 3: Tích nút Lưu dữ liệu.

Ghi chú:

- Nếu học sinh đi học đầy đủ không vi phạm nội quy thì giáo viên chủ nhiệm có thể nhập thông tin: “Con thực hiện đầy đủ nội quy của nhà trường trong tuần. Trân trọng”.

Tin cùng chuyên mục

87