welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ tư, 11/8/2021, 17:49
Lượt đọc: 28

Ngày pháp luật tháng 8

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI 2019.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI 2019.
Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164