welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ tư, 7/4/2021, 9:24
Lượt đọc: 55

NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 4

Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 4

Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164