welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Có 38 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc triển khai tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Cổng thông tin 1022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-ubndtp-xu-ly-phan-anh-tren-cong-1022_2362021153611.pdf
2061/UBND-VXPhap che- phap luatadmin23-06-2021
2 Về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-ubndtp-khai-bao-y-te-dien-tu_2362021153411.pdf
2059/UBND-VXPhap che- phap luatadmin23-06-2021
3 V/v hướng dẫn quy định thời hạn chứng chỉ ngoại ngữ và thực hiện các quy định mới về tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1930ubsigned_216202115914.pdf
1930/UD-VXPhap che- phap luatadmin18-06-2021
4 NGHỊ ĐỊNH Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-03-2021ndsigned_18520217150.pdf
03/2021/NĐ-CPPhap che- phap luatadmin18-05-2021
5 THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021, lĩnh vực : Quản lý nhà nước
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1075tbsnvsigned_84202161327.pdf
1075/TB-SNVPhap che- phap luatadmin08-04-2021
6 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-quyet-lien-tich-so-09-2502202123532ch-1_7420219843.pdf
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVNPhap che- phap luatadmin07-04-2021
7 CHỈ THỊ Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi-thi-so-02-2502202121922ch-1_7420219548.pdf
02/CT-TTgPhap che- phap luatadmin07-04-2021
8 NGHỊ ĐỊNH Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24signed01_2732021135323.pdf
24/2021/NĐ-CPPhap che- phap luatadmin27-03-2021
9 V/v phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv132signed_2632021205148.pdf
132/TPPhap che- phap luatadmin26-03-2021
10 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-tra-cuu-tuoi-nghi-huu_1832021231758.docx
 Phap che- phap luatadmin18-03-2021
11 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ theo quy định đối với các đơn vị thuộc khối giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 192cvsigned_192202116.pdf
192/GDĐTPhap che- phap luatadmin19-02-2021
12 thong tu 27,28 va nghi dinh 90
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: diem_moi_o_tt_27_28_299202015.ppt
File thứ 2: nghi_dinh_90-2020_danh_gia_vc_299202015.pptx
 Phap che- phap luat 29-09-2020
13 luat tre em 2019 va luat BHXH 2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_bhxh2014_96202014.docx
File thứ 2: luat_tre_em_2019_96202014.docx
 Phap che- phap luat 09-06-2020
14 Về Đề cương tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdtanbinhattachments20205decuongtuyentryenluattrachnhiemboithuongcua_125202017.pdf
 Phap che- phap luat 12-05-2020
15 Quyết định 468/QĐ-TTg 2016 Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-468-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu_154202012.pdf
468/QĐ-TTg Phap che- phap luat 15-04-2020
123