welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 11/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 2348

DOWNLOAD PHẦN MỀM HỌC TIN HỌC

DOWNLOAD PHẦN MỀM TIN HỌC TIỂU HỌC

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM TIN HỌC TIỂU HỌC

 1. PHẦN MỀM LỚP 1 (bổ sung)

  http://www.mediafire.com/file/jiso1ovo5rjj7o7/phanmemlop1_bosung.zip

 2. tangram

  http://www.mediafire.com/file/r1ci1rcdima1c1w/tangram.zip

 3. Clickomania

  http://www.mediafire.com/file/i3ivbzdz1n8jdu3/Clickomania.zip

 4. teachtyping

  http://www.mediafire.com/file/2z5vjad7144qh04/teachtyping.zip

 5. tập nhập Tiếng Việt (Kiểu gõ VNI)

  http://www.mediafire.com/file/n0dzoxlvol874yb/TIENG_VIET.ZIP

 6. Tu dien StarDict

  http://www.mediafire.com/file/w4f5ipe4j3ibf45/Tu_dien_StarDict.zip

 7. Pstory

  http://www.mediafire.com/file/f4f2cfslggp92xd/Pstory.msi

 8. Fotor

  http://www.mediafire.com/file/jd2tncq83jpivji/Fotor_Win32%252664_3.0.0.152.exe

 9. HD su dung Microsoft PhotoStory

  http://www.mediafire.com/file/o16ghhirsqczrko/HD_su_dung_Microsoft_PhotoStory.pdf

 10. mswlogo65

  http://www.mediafire.com/file/l5p9oknp7f5788d/mswlogo65.exe

 11. huongdan msw logo

  http://www.mediafire.com/file/cvrf247z5313m5h/huongdan_msw_logo.doc

 12. Encore 4.5.5

  http://www.mediafire.com/file/hl7dum45n118dm7/Encore_4.5.5.zip

 13. Encore5.0.3

  http://www.mediafire.com/file/3oq0waa32z0jcuy/Encore5.0.3.zip

 14. PHIM TAT TRONG ENCORE

  http://www.mediafire.com/file/uav3io9klc9387o/PHIM_TAT_TRONG_ENCORE.docx

 15. MATHS_CIRCUS

  http://www.mediafire.com/file/wdtl2jd45l78lmf/MATHS_CIRCUS%282%29.zip

 16. Hinhanh

  http://www.mediafire.com/file/co7dc7ik6ad5s99/Hinhanh%282%29.zip

 17. WindowsMovieMaker26

  http://www.mediafire.com/file/9h982zdd5gmyu79/WindowsMovieMaker26.zip

 18. Coloring (tô màu)

  http://www.mediafire.com/file/82fv7b95iktm6uo/Coloring.exe

  http://www.mediafire.com/file/bfukegtr5hjztch/Coloring.zip

 19. ART (tô màu)

      http://www.mediafire.com/file/3syxvyxjdu9dqvv/ART.ZIP

      http://www.mediafire.com/file/r3fk9qf7mrv9wq5/ART.zip

   20. gotidy_DON DEP NHA CUA

http://www.mediafire.com/file/3lxoxd3s9pcmblr/gotidy_DON_DEP_NHA_CUA.exe

      21. violympic_Toan-35-vong.

http://www.mediafire.com/file/ijie3nxivo6wm7a/violympic-35-vong.zip

22. Tiện ích nhập tiếng việt Lớp 1,2.

1. Tiện ích giúp học sinh tiểu học luyện tập gõ tiếng Việt là 1 tiện ích Macro chạy trên Excel (từ 2007 trở lên) nên

 • kiểu gõ tuỳ biến Telex; VNI, .. theo phần mềm cài đặt (Unikey, ...) trên Windows của máy.
 • Với bảng mã Unicode.
 • Dễ dàng thêm bợt dữ liệu, có hình ảnh minh hoạ.

2. Hướng dẫn sử dụng.

a) Download file nén về máy và giải nén. Copy thư mục hình ảnh vào ổ đĩa C (C:\NHAP TV_LTHG)

b) Tạo Shortcut các file excel (thí dụ : TV_do vat.xlsm .. ) vào desktop.

c) Mở file excel ---> nhấn chuột vào hình <Luyện bỏ dấu tiếng Việt>

Download nhap_tvlthg_2612201912.ZIP (Tải file)    bên dưới ( File đính kèm)

87