welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 15/11/2021, 0:17
Lượt đọc: 13

TUẦN 9 - GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 3 BÀI: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: QUAY PHẢI-QUAY TRÁI-QUAY SAU. RÈN LUYỆN THỂ LỰC.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88