welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 8/11/2021, 7:48
Lượt đọc: 21

TUẦN 8 - GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 3 BÀI: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ. RÈN LUYỆN THỂ LỰC.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88