welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 29/11/2021, 7:45
Lượt đọc: 8

TUẦN 11 - GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 3 BÀI: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ. TRÒ CHƠI NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164