welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 4/1/2022, 10:25
Lượt đọc: 17

TUẦN 16 - GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 1 – CHỦ ĐỀ: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN BÀI: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA THÂN MÌNH. RÈN LUYỆN THỂ LỰC

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164