welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 20/12/2021, 8:58
Lượt đọc: 21

TUẦN 14 - GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 1 – CHỦ ĐỀ: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN BÀI: ÔN TẬP TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA TAY VÀ CHÂN. RÈN LUYỆN THỂ LỰC

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164