welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ sáu, 20/8/2021, 18:45
Lượt đọc: 92

Thực hiện 5 không với Covid 19: KHÔNG CHỦ QUAN - KHÔNG HOANG MANG, LO LẮNG - KHÔNG TRÍCH TRỮ HÀNG HÓA - KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI - KHÔNG ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87