welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 7/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 418

Ngày 7/8/2017 Chi Bộ trường Lê Thị Hồng Gấm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho cô Sái Thị Toán.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87