welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ hai, 7/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 427

Ngày 7/8/2017 Chi Bộ trường Lê Thị Hồng Gấm tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho cô Sái Thị Toán.

Tin cùng chuyên mục

87