welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 26/10/2021, 8:58
Lượt đọc: 17

Phong trào "Mỗi đội viên, học sinh tự rèn luyện một môn thể thao" nhằm rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất được các em đội viên, học sinh tại liên đội tham gia rất tích cực.