welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 12/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 327

Hội thi nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Sáng ngày 04/12/2019, Liên đội trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm tổ chức hội thi nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2019-2020. Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164