welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 2/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 151

ĐỐI THOẠI "ĐIỀU EM MUỐN NÓI" Năm học: 2019-2020

Theo kế hoạch 23KH/LTHG ngày 16 tháng 06 năm 2019. Liên đội tổ chức đối thoại với các em học sinh, đội viên nhằm - Giải đáp thắc mắc của học sinh liên quan đến học tập, rèn luyện, nội qui, qui định, các chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của học sinh.... - Tiếp nhận các ý kiến đề xuất của học sinh, để xem xét, điều chỉnh (nếu hợp lý) về công tác quản lý, giảng dạy, học tập cũng như các hoạt động khác của nhà trường. - Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên mạnh dạn trao đổi thẳng thắn, cởi mở với tinh thần xây dựng.

 

Tác giả: LIÊN ĐỘI

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164