welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ tư, 20/10/2021, 22:37
Lượt đọc: 127

Chương trình "Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt"

Chương trình "Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt" :Không tới trường không có nghĩa các em sẽ không được tham gia các hoạt động Đội, Liên đội vẫn tập trung để duy trì các hoạt động cơ bản để các em thêm hứng thú trong học tập mà không cảm thấy bị quá tải: Chào cờ đầu tuần vẫn diễn ra ở tất cả các lớp tại Liên đội.