welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 7/10/2021, 23:56
Lượt đọc: 11

V/v rà soát, báo cáo kết qủa xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164