welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 19/10/2021, 14:44
Lượt đọc: 12

V/v đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2021 theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1251/GDĐT-CS ngày 14 tháng 10 năm 2021

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164