welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ sáu, 30/7/2021, 21:0
Lượt đọc: 58

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Quý II năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Quý II năm 2021
Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164