welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 11/5/2021, 23:11
Lượt đọc: 43

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164