welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 15/7/2021, 11:41
Lượt đọc: 67

HƯỚNG DẪN Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức quận Tân Bình

HƯỚNG DẪN Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức quận Tân Bình
Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164