welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 31/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 310

Tham gia Hội thi " Vẽ tranh cổ động chào mừng Đại Hội Công Đoàn Việt Nam"

Các Tổ công đoàn của CĐCS Lê Thị Hồng Gấm tham gia vẽ tranh cổ động chào mừng "Đại Hội Công Đoàn Việt Nam" - NH: 2017 - 2018

Tin cùng chuyên mục

87