welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ bảy, 24/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 264

Công Đoàn nhà trường với công tác xã hội

Ngày 23/03/2018 Công đoàn nhà trường tổ chức chuyến thăm các em bé ở Mái âm tình thương TÂM ĐỨC, Quận 4.

CÁC EM BÉ Ở MÁI ÂM TÌNH THƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

87