welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Chủ nhật, 14/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 401

Triển khai chuyên đề " Phương pháp lồng ghép Giáo dục ANQP"

Ngày thứ hai 08/10/2018 nhà trường tổ chức tập huấn chuyên đề giáo dục ANQP.

HÌNH ẢNH BUỔI CHUYÊN ĐỀ

 

87