welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 27/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 324

Triển khai chuyên đề " Bảo vệ trẻ em trong trường học"

Ngày 14/11/2018 nhà trường Tập huấn cho CB-GV-CNV chuyên đề " Bảo vệ trẻ em trong trường học" Nh:2018-2019

HÌNH ẢNH CỦA BUỔI CHUYÊN ĐỀ

 

87