welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 31/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 368

Đại Hội Chi Đoàn trường Lê Thị Hồng Gấm - NH: 2017-2018

Ngày 26/10/2017 Chi Đoàn trường Lê Thị Hồng Gấm tổ chức Đại Hội Chi đoàn Nh: 2017-2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87