welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 20/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 481

Chi Đoàn trường LTHG sinh hoạt về nguồn tại Đền vua Hùng.

Ngày 18/3/2018 Chi Đoàn trường LTHG có tổ chức chuyến đi sinh hoạt về nguồn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI THAM QUAN

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87