welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba, 20/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 487

Chi Đoàn trường LTHG sinh hoạt về nguồn tại Đền vua Hùng.

Ngày 18/3/2018 Chi Đoàn trường LTHG có tổ chức chuyến đi sinh hoạt về nguồn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI THAM QUAN

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87