welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ năm, 1/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 372

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

DOWNLOAD BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC FILE EXCEL

Bảng tổng hợp đánh giá giáo dục - có thêm sheet thống kê bài thi dựa vào dshs 

Khối lớp 1,2,3

http://www.mediafire.com/file/386t4jys7u567u0/BANG_TONG_HOP_DANH_GIA_GD_K123_TKe.xlsx

 

Khối lớp 4,5

http://www.mediafire.com/file/mfff55bdi4dwgp3/BANG_TONG_HOP_DANH_GIA_GD_K45_TKe.xlsx

87